Lajme

Përmes sistemit të ri eliminohen letrat gjatë regjistrimit të automjeteve

Përmes sistemit të ri INSUREX ka filluar eliminimi i letrave gjatë regjistrimit të automjeteve. Në një të ardhshme shumë të shpejt synohet eliminimi në tersi i letrave gjatë procesit të regjistrimit, apo edhe vazhdimit të regjistrimit të automjeteve.

Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit z.Sami Mazreku ka bërë të ditur se deri më tash 8 institucione financiare janë ndërlidhur me sistemin INSUREX, ku në kohe konfirmohet pagesa e policës së sigurimit.”

“Deri më tash tetë institucione financiare janë ndërlidhur me sistemin tonë INSUREX. Në momentin kur bëhet pagesa kompania në kohe reale e konfirmon pagesën dhe në këtë forme eliminohet letra si konfirmin i pagesës. Besojmë se shumë shpejt i teri procesi i regjistrimit të një automjeteve do të behët online pa asnjë letër” ka thënë drejtori i BKS-së z.Sami Mazreku.

Më tutje Mazreku ka treguar se nga 4 janari i vitit 2023 kur nis puna e Institucioneve do të kërkojmë nga ARC-ja që gjatë regjistrimit të veturës, apo edhe vazhdimit të regjistrimit të eliminohet polica e shtypur e sigurimit si dhe konfirmimi i pagesës, pasi që sipas tij të gjitha këto janë të lidhura me sistemin shumë të avancuar INSUREX.

Për ketë arritje drejtori Mazreku thotë se një falënderim i veçantë shkon për Bankën Qendrore të Kosovës, por edhe drejtoret e kompanive të sigurimeve të cilët në vazhdimësi kanë treguar bashkëpunim për modernizim dhe avancim të sistemit.

Më tutje Mazreku falënderon Institucionet Financiare që janë bërë pjesë e sistemit si dhe ato që janë në përgatitje për tu bërë pjesë e këtij sistemi

Përndryshe deri më tash Institucionet që janë ndërlidhur me sistemin INSUREX janë: IFJB “Capital”, Vllesa – CO, Unioni Financiar, IFJB Posta e Kosovës, IFJB FINSER, Banka Ekonomike, IBAS.